alla kategorier

Hemsida Villkor

Hemsida Villkor

Tack för att du besöker den här webbplatsen. Var noga med att läsa villkoren i detta dokument noggrant, eftersom all användning av denna webbplats innebär att du har accepterat villkoren som anges här.

Hänvisningar på denna webbplats till "vi", "vår" etc., hänvisar till LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. och något av dess dotterbolag. Varje hänvisning till denna webbplats på denna webbplats avser alla personer som kontaktar och/eller använder denna webbplats.

Webbplatsens sekretessmeddelande All personlig information eller information som sänds till denna webbplats är föremål för integritetspolicyn för LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.s skydd av integritet och personlig information som anges på denna webbplats.

Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet Vi ansvarar inte för att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Du samtycker till att ansvara för eventuella ändringar av informationen och informationen på denna webbplats.

Växellåda All icke-personlig kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive allt material, frågor, kommentarer, förslag eller annat liknande innehåll, anses vara icke-konfidentiellt och icke-privat. Allt innehåll som överförs eller postas av dig till webbplatsen tillhör LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. och kan användas för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, sändning, distribution, sändning och publicering. Dessutom, alla dina idéer, konstverk, idéer, inspirationer, förslag eller koncept som överförs till denna webbplats, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. är gratis att använda för en mängd olika ändamål (inklusive men inte begränsat till produktutveckling, produktion, marknadsföring och marknadsföring). Alla ovanstående relaterade användningar, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ansvarar inte för att lämna information. Genom att tillhandahålla information garanterar du också att informationen som du tillhandahåller ägs av dig och inte kommer att vara inblandad, och LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. kommer inte att göra intrång i någon tredje parts rättigheter eller på annat sätt kränka oss genom att använda informationen. Alla tillämpliga lagar. LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. är inte heller skyldig att använda den lämnade informationen.

Immateriella rättigheter ® Den registrerade varumärkesinnehavaren är LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. förbehåller sig alla rättigheter.

Upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter för all text, bilder och annat material på denna webbplats tillhör LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. eller är licensierade av relevant ägare.

Du har tillåtelse att komma åt denna webbplats, kopiera utdrag (referenser), skriva ut dem till din hårddisk eller vidarebefordra dem till andra. Den enda förutsättningen är att du måste behålla alla upphovsrätter, andra äganderättsmeddelanden och varumärkesmeddelanden som finns på kopian. Reproduktionen av någon del av webbplatsen får inte säljas eller distribueras kommersiellt, inte heller får den modifieras eller läggas till andra verk, publikationer eller webbplatser

Varumärkena, logotyperna, typsnitten och tjänstemärkena (sammantaget kallade "varumärken") som visas på denna webbplats ägs av LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. Ingenting på denna webbplats kan anses ge en licens eller att använda något av varumärkena som visas på denna webbplats. Förutom vad som anges i dessa villkor, är du strängt förbjuden att använda varumärkena som visas på denna webbplats eller annat innehåll på denna webbplats. Du bör också notera att LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. kommer att fullt ut implementera sina immateriella rättigheter direkt till högsta lagliga nivå.

Länk till andra sajter Länkar inom LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. webbplats kan leda dig till icke-LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. nätverk och system. LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ansvarar inte för dess innehåll, riktighet eller funktionalitet. Länken som tillhandahålls i god tro och LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ansvarar inte för några efterföljande ändringar av den länkade webbplatsen. Att lägga till andra webbplatser i länkarna betyder inte att LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. känner igen dem. Vi rekommenderar starkt att du läser och förstår lag- och integritetsmeddelanden på alla andra webbplatser du besöker.

Använd denna webbplats på egen risk.

Garanti Den här webbplatsen ger dig en "i befintligt skick" och "som tillgänglig", och LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ger ingen form av garanti, vare sig uttrycklig, underförstådd, lagstadgad eller på annat sätt (inklusive underförstådda garantier för kommersiell försäljning). Sex, tillfredsställande kvalitet och tillämplighet för ett specifikt ändamål), inklusive garanti eller representation av informationen på webbplatsen kommer att vara fullständig, korrekt, pålitlig, läglig, utan intrång i tredje parts rättigheter, åtkomst till denna webbplats kommer att vara obehindrad eller kommer att inga fel på webbplatsen. Och viruset, denna webbplats kommer att vara säker, och alla råd eller råd från webbplatsen för att få LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. är korrekt eller pålitlig. Varje representation eller garanti nekas uttryckligen.

Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa undantag kanske inte gäller dig. Kontrollera dina lokala lagar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa, stänga av eller avsluta din åtkomst till denna webbplats eller funktioner på denna webbplats utan föregående meddelande.

Rättsligt ansvar Oavsett anledningen och på grund av din kontakt, användning, oförmåga att använda denna webbplats, ändringar av innehållet på webbplatsen, eller tillgång till någon annan webbplats på grund av länkarna som tillhandahålls av denna webbplats, eller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller pga. till e-postmeddelanden som skickats till oss av oss Alla åtgärder som vidtas eller inte vidtagits av oss, oavsett om det är direkta, tillfälliga, följdskador, indirekta, speciella eller straffskador, kostnader, förluster eller ansvar, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. och/eller andra parter som är involverade i skapandet, produktionen eller representationen av oss. Personen på webbplatsen tar inte på sig något juridiskt ansvar eller skyldighet.

LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. och/eller andra personer som är involverade i skapandet, produktionen eller överföringen av denna webbplats är inte ansvariga för materialunderhållet och tillhandahållandet av tjänster på denna webbplats eller för eventuella korrigeringar, uppdateringar eller inlägg relaterade till denna webbplats. Allt material på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Dessutom har LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. har inget ansvar eller ansvar för några skador som kan leda till att din datorutrustning eller annan egendom infekteras med viruset till följd av din användning, åtkomst eller nedladdning av något material på denna webbplats. Om du väljer att ladda ner material från denna webbplats gör du det på egen risk.

Förbjuden aktivitet Du är förbjuden att delta i någon handling som LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. bedöms vara olämpligt och/eller kommer att anses vara olagligt efter eget gottfinnande eller förbjudet enligt någon lag som är tillämplig på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

Varje handling som skulle utgöra en kränkning av integriteten (inklusive uppladdning av personuppgifter utan samtycke från den berörda personen) eller någon annan individs juridiska rättigheter;

Användning av denna webbplats för att krossa eller underminera LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD., dess anställda eller andra eller för att undergräva LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD:s goda rykte. på det här sättet; Ladda upp en fil som innehåller ett virus och orsakar skada på LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD:s egendom eller annan personlig egendom;

Att publicera eller överföra obehörigt material till webbplatsen, inklusive men inte begränsat till system eller cybersäkerhet, rasism, rasism, obscenitet, som vi tror kan orsaka olägenhet, nackdel eller kränkning av LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. eller tredje parts företag, hotande, pornografiskt eller annat olagligt material.

Du och LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. samtycker till att alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av denna webbplats ska omfattas av lagarna i Hong Kong Special Administrative Region och ska överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Hong Kong Special Administrative Region.

Användning av webbplatsenOm inte annat anges är denna webbplats endast för ditt personliga bruk och är inte för kommersiellt bruk. Du får inte tillåta andra att använda denna webbplats;

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ensidigt granska, redigera, flytta eller ta bort allt material som visas eller publiceras på webbplatsen eller dess anslagstavla utan föregående meddelande;

Du får inte modifiera, kopiera, återställa, skriva ut, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något material, inklusive koden och programvaran på webbplatsen, på något sätt;

Du samtycker till att inte använda någon obscenitet, ärekränkande eller hets, och lägger inte ut något material som är ärekränkande, förolämpande, trakasserande, rasistiskt eller hatiskt på denna webbplats. Du samtycker till att endast använda denna webbplats i enlighet med lagen.

Du ansvarar för att se till att allt material som du tillhandahåller på webbplatsen eller publicerat på anslagstavlan eller forumet eller någon annanstans inte bryter mot upphovsrätt, varumärken eller andra personliga eller tredje parts exklusiva rättigheter.

Du samtycker till att inte skada, täcka, attackera, modifiera eller störa webbplatsen och dess relaterade mjukvara, hårdvara och/eller servrar på något sätt.

Om du inte följer ovanstående villkor förbehåller vi oss rätten att stänga av eller avsluta din åtkomst till denna webbplats, oavsett om de publicerar meddelandet vid olika tidpunkter på webbplatsen eller inte.

Sekretess- och sekretessavtalDu samtycker till att inte avslöja, kopiera, använda, direkt eller indirekt tillhandahålla någon konfidentiell information som säljs eller avslöjas till tredje part och avslöjas av LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. Detta kommer att markeras som "konfidentiell information" eller liknande , inklusive proprietära material, processer och tekniker relaterade till framtida produkt- eller tjänstekonceptgranskning och testning i online- eller offline-undersökningar eller diskussioner.

Heta kategorier