alla kategorier

Hem> Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Den grundläggande tillverkningsprocessen för sammansatta förpackningspåsar är: tryckning, sammansättning, skärning och påsframställning fyra steg, varav de två processerna för sammansättning och påsframställning är de lämpligaste monteringsmetoderna.

Sammansatt process

I designprocessen kommer det förutom att välja fel lim under processen, oavsett hur bra lamineringsprocessen är, även leda till dålig vidhäftning, låg vidhäftning vid efterbearbetning, laminering, läckage och trasiga cystor. rost.

Det finns många skäl att beakta vid valet av lim för daglig kemisk mjukvaruförpackning. Generellt sett bör följande villkor uppfyllas som kompositlim:

giftfri;
Inga skadliga extrakt förekommer efter förpackning av vätskan;
Tillämpliga krav på matlagringstemperatur;
Bra väderbeständighet, ingen gulning och skumning, ingen pulverisering och delaminering;
Resistent mot oljor, dofter, vinäger och alkohol;
Korroderar inte tryckfärgsmönster och har hög affinitet till bläck.

Laminering är en viktig process vid tillverkning och bearbetning av flexibla förpackningar. Dess vanliga fel inkluderar främst: generering av luftbubblor, låg lamineringsbeständighet, skrynkling och krusning av färdiga produkter, sträckning eller krympning av lamineringsprodukter, etc. Detta avsnitt kommer att fokusera på att analysera orsakerna till skrynkling och kantböjning och deras elimineringsmetoder.

Heta kategorier